SEP 15
4:00 PM
Varsity Volleyball
Neodesha vs. V/JV/C Caney/Erie
Neodesha High School, 1001 N 8th St, Neodesha, KS 66757, USA Map
SEP 17
4:30 AM
Junior High Volleyball
Caney vs. Neodesha
Caney Valley High School, 601 Bullpup Blvd, Caney, KS 67333, USA Map
SEP 17
4:00 PM
Cross Country
Parsons@Greenbush
SEP 17
6:00 PM
Junior High Football
Caney vs. Neodesha
100 W 9th Ave, Caney, KS 67333, USA Map
SEP 18
7:00 PM
Varsity Football
Caney vs. Erie
100 W 9th Ave, Caney, KS 67333, USA Map
SEP 19
8:00 AM
Varsity Volleyball
Oswego Tourny vs. V-Caney
Oswego Junior Senior High School, 1501 Tomahawk Trail, Oswego, KS 67356, USA Map
SEP 21
10:00 AM
Girls Golf
Chanute-Varsity
511 S Country Club Rd, Chanute, KS 66720, USA Map
SEP 21
5:00 PM
Varsity Volleyball
Sedan vs. JV/C Caney
Sedan High School, 416 E Elm St, Sedan, KS 67361, USA Map
SEP 21
6:00 PM
JV Football
Erie vs. Caney At
Erie High School, 1400 N Main St, Erie, KS 66733, USA Map
SEP 22
4:00 PM
Cross Country
Humboldt
SEP 24
3:00 PM
Girls Golf
Fredonia-Varsity
9711 Harper Rd, Fredonia, KS 66736, USA Map
SEP 24
4:00 PM
Varsity Volleyball
Marmaton Valley vs. V-Caney/Sedan/Oswego
Marmaton Valley High School, 128 W Oak St, Moran, KS 66755, USA Map
SEP 24
4:30 PM
Junior High Volleyball
Leon vs. Caney
Bluestem High School, 500 Bluestem Dr, Leon, KS 67074, USA Map
SEP 24
6:00 PM
Junior High Football
Leon vs. Caney
Bluestem High School, 500 Bluestem Dr, Leon, KS 67074, USA Map
SEP 25
12:00 PM
Girls Golf
Girard-Rookie
SEP 25
7:00 PM
Varsity Football
Caney vs. Cherryvale
100 W 9th Ave, Caney, KS 67333, USA Map
SEP 26
12:00 AM
Cross Country
Rim Rock-Lawrence
SEP 26
9:00 AM
Varsity Volleyball
Burden Tournament vs. V-Caney
Central Jr-Sr High School, 700 N Main St, Burden, KS 67019, USA Map
SEP 28
1:00 PM
Girls Golf
Uniontown-Varsity
SEP 28
6:00 PM
JV Football
Cherryvale vs. Caney At
Cherryvale Senior / Middle School, 700 S Carson St, Cherryvale, KS 67335, USA Map